Театър за деца: „Кучето, което не можело да лае”

13 май, неделя, зала „Сириус”, 17 часа

Заповядайте!

Плакат на спектакъла

14.05.2018