Тържествено честване „500 години Реформация“

На 29 октомври 2017 г. се навършват точно 500 години от началото на протестантската Реформация. На тази дата през 1517 г. Мартин Лутер заковава на вратите на катедралния храм „Вси светии“ в град Витенберг прословутите си 95 тезиса с възражения срещу някои порочни практики и учения в Западната църква. С това действие той провокира поредица от богословски дебати, първоначално целящи да внесат реформи в Католическата църква, а в последствие довели до обособяването на изцяло ново течение в църквата – протестантството. Днес християните с евангелско-протестантски убеждения съставляват около един милиард души в света и по численост се нареждат на второ място измежду трите течения в християнството.

Ученията и ценностите на Реформацията навлизат в България през началните десетилетия на Възраждането и имат решаващ принос в превода на Библията на съвременен български език, за развитието на модерно образование и модерни печатни медии, както и за популяризиране на каузата на българския народ пред света. Българските протестанти са неразривна част от нашата нация и участват пълноценно във всички национални борби, стремежи и постижения на българския народ. Днес българските протестанти съставляват около 1% от населението на България и са третото по численост вероизповедание в страната.

По повод 500-годишнината Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ) подготвят тържествено честване на 29 октомври (неделя), от 18 ч., в Зала 1 на Националния дворец на културата. ОЕЦ е основното сдружение на църкви и християни с евангелско-протестантска принадлежност у нас, създадено преди повече от столетие. 

Отбелязването на годишнината през месеците октомври и ноември 2017 г. е съпроводено също така с редица научни конференции, концерти с класическа и съвременна музика, съвместни чествания на евангелски църкви по градове, изложби с фотографии и информация за историята на протестантството, издаване на студии, научни трудове и специална книга, посветена на юбилея. 

27.10.2017