Тържествена смяна на Почетния гвардейски караул на 22.09.2020 г.

 

От 11:30 часа до 12:30 часа на 22.09.2020 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.

Това се налага във връзка със смяна на Почетния гвардейски караул.

 

18.09.2020