Търсейки включване на граждани и бизнеси, Столична община обсъжда Програмата за София за следващите 7 години

Южните квартали и индустриалните зони са фокус на предстоящите две обсъждания

17.06.2021, София – Новата Програма за София, която трябва да насочи основни инвестиции в общината за периода 2021 – 2027, ще даде възможност на бизнеси, организации и граждани да участват в промяната на столицата. В онлайн срещи и срещи на терен в момента Софияплан разказва за идентифицираните проблеми и потенциали на 6 приоритетни за общината зони. Срещите са публично достъпни в няколко платформи и приканват заинтересованите граждани, институции и бизнеси да споделят специфични проблеми и да предложат свои проекти. „Забелязваме, че гражданите са много по-активни в срещите на живо, които организираме в паркове и градинки. Особено ни радва активното отношение на децата, които знаят какво искат от града си и квартала“ – сподели Любо Георгиев, директор на Софияплан.

След обширен анализ на различните аспекти от градското развитие досега,  Софияплан определи приоритетни зони за въздействие и конкретни цели, които трябва да се постигнат в следващите 7 години.

Определените за въздействие зони за града са шест:

Зона 1: Централна градска част

Зона 2: Широк център и стари периферни квартали на града

Зона 3: Територии с предимно нискоетажно застрояване

Зона 4: Територии с предимно комплексно застрояване

Зона 5: Територии в южните части на града, които се развиват през последните години

Зона 6: Индустриални територии

 

Дискусиите за Зона 5 и Зона 6 предстоят следващата седмица, като целта им е да информират за идентифицираните проблеми и потенциали на кварталите, както и да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за тяхното развитие.

Кои са идентифицираните специфични цели на проектите и инвестициите в южните квартали? След бурното израстване през последните години, водено от предприемачески проекти, южните квартали все по-ясно изпитват нужда от създаване на качествена градска среда с разнообразни функции. През следващите 7 години проектите по Програма за София в тази зона ще бъдат насочени към създаване на по-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал с фокус върху достъпа до паркове и градини; подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през целия живот; подобряване на условията за здравословен и активен живот с фокус върху достъпа до образователна и здравна инфраструктура.

Проектите, финансирани по Програма за София, ще търсят партньорства с бизнеси, институции, граждански организации. Целта на Програма за София е да бъдат избрани аргументирани и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други публични и частни инициативи.

График на оставащите срещи в Пета и Шеста зони за развитие на Столична община:

Зона 5: Територии в южните части на града, които се развиват през последните години – 21 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/98703470485, онлайн и във Facebook страницата на Софияплан

Зона 5: Територии в южните части на града, които се развиват през последните години, Витоша-ВЕЦ-Симеоново, до детската площадка на ул. "Дионисий Дионисиев" – 22 юни, 17:00 – 19:00 ч., на живо

Зона 6: Индустриални територии – 23 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/95692973850, онлайн във Facebook страницата на Софияплан

Софияплан събира писмени коментари, становища и предложения за развитието на конкретните зони и на имейл – info@sofiaplan.bg.

Програма за София е новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз в периода 2021 – 2027. В процеса на създаването му Софияплан определи 14 цели за развитието на СО и 6 групи зони, които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години. Зоните за въздействие са определени спрямо целите в Програмата, като е използвана специално създадена система от индикатори за оценка на състоянието на средата.

Карта на приоритетните зони за въздействие можете да видите тук.  

 

18.06.2021