Студентите за Бюджет 2017 на Столична община

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Столична община (Асоциация за развитие на София) организират за втора поредна година публичен дебат за общинския бюджет на  София за 2017г. на 17 януари (вторник) 2017 г., от 16:15 ч. в Стопански факултет, булевард „Цариградско шосе №125.
   
В публичният дебат ще участват: г-н Дончо Барбалов, зам.-кмет, СО, преподаватели и студенти от Стопански факултет на СУ от специалностите: "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми: Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.
За втора поредна година студенти от Стопански факултет ще имат възможност да анализират годишния бюджет на столицата, да предлагат идеи и да станат част от неговото формиране преди бюджетът да влезе за обсъждане и приемане от Столичен общински съвет.

Основни теми за панелните дискусии:
• Стратегически цели и приоритети на бюджета
• Приходна част на бюджета: общински данъци, такса смет
• Разходна част на бюджета
• Изпълнение на бюджета, задлъжнялост
Информация за бюджет 2017 на Столична община и бюджети на предходни години може да бъде намерена на:
• Информация за бюджета на Столична общината за 2017-та и миналите години: https://www.sofia.bg/budget
• Бюджетите на Столична община, публикувани в машинно четим формат (отворени данни): http://opensofia.info/
   
За допълнителна информация: 0879 65 10 43, Албена Начева, координатор, Асоциация за развитие на София

16.01.2017