Струденти-еколози и ландшафтни архитекти се включиха в обсъждането на Програмата за подобряване качеството на въздуха в София

„Срещата със студентите беше особено полезна. За мен беше много важно да чуя мнението и на бъдещите експерти по Плана с мерките, които сме набелязали, за да се намали замърсяването с фини прахови частици в София. Чух много интересни идеи и конструктивни предложения, които биха могли да намерят място в настоящия проект. Не веднъж съм казвала, че разглеждам Плана като динамичен и в него ще бъдат включвани или съответно - изключвани мерки, така че това, което правим да е максимално ефективно. Що се отнася до комуникацията със студентите - и занапред мисля да се допитвам до тяхното мнение, защото те са информирани, необременени и ентусиазирани и тяхната енергия и знания със сигурност биха добавили стойност към бъдещите екоинициативи на Столична община" Това подчерта по време на среща с повече от сто студенти от специалности "Екология" и "Ландшафтна архитектура" в Лесотехническия университет, зам.- кметът по екология в Столична община Йоана Христова. Събитието се проведе в рамките на общественото обсъждане на Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 и Плана за действие към него.

Към момента, в рамките на публичното обсъждане, бяха проведени поредица от срещи между зам.-кмета по екология, експерти, граждани, представители на бизнеса и НПО-сектора. Получените материали и отправени коментари и бележки ще бъдат обработени от експертите на екологичното направление в общинатаи ще бъдат отразени при формиране на финалния вариант на Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 с План за действие, която предстои да бъде внесена за обсъждане в Столичния общински съвет през месец април 2017 г.

16.03.2017