Стратегията за дигитална трансформация на София с конкретни проекти за по-добри услуги за гражданите и бизнеса

Столичната община създава дигитални платформи “Профил на гражданина” и “Профил на бизнеса”, с които да подобри услугите, които общината предоставя на гражданите и бизнеса, и да стимулира иновационния потенциал на местните компании. В дигиталната платформа ще има не само обобщена информация за социално-икономическия живот в града, но ще бъде и централизирано място за заявяване на услуги и обмен на документи с администрацията. Платформите са част от внесената на 23.01.2020 г. за обсъждане и разглеждане от Столичния общински съвет Стратегията за дигитална трансформация на София. Нейното изпълнение е в създадения по инициатива на кмета на София Фандъкова нов ресор Дигитализация, иновации и икономическо развитие със зам.-кмет Владимир Данаилов.

Профилите са част от подобряването на услугите и качеството на живот и чрез обръщане на административните услуги към бизнеса и гражданите. Предвижда се свързване на общината със системите на другите институции и регистри, включително и с цел и за автоматично излъчване на документи. Срокът за изпълнение е до 18 месеца и е част от общата промяна за е-управление на града. Тя ще стартира и с увеличаване на електронните услуги от 50 до над 150, като в срок от една година ще се стартира с първите 15, които са най-използвани. 

Стратегията за дигитална трансформация цели София да бъде един от иновационните лидери в Европа и превръщането му в град, стимулиращ иновационния потенциал на местните компании.

По данни на ЕС отварянето на административните данни може да доведе до 1,8 млрд. евро спестени разходи. Отварянето на данните позволява да се вземат информирани решения и да се стимулира предприемачеството при разработването на нови услуги и продукти.

Документът предвижда и възможности за решаване на актуални градски решения чрез предлагането и стимулирането на дейности, които са част от т.нар. интелигентен град. Става дума за разработване на платформи като интегрирана система за мобилност, споделено пътуване по квартали, интегрирана система за таксуване при услугите за мобилност, информационна платформа за разходите за комунални услуги в реално време и много други. Това ще даде възможност на бизнеса да използва възможностите на София като тестова площадка за създаването на подобни съвременни решения.

26.01.2020