Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 година и План за дейности за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици за 2017 г.

Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 година и План за дейности за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици за 2017 г.

Публикувано на 25.04.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

25.04.2017