Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-109/25.07.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.4326.8101, попадащ в улица в кв. "Горна баня“

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-109/25.07.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, издадена по реда на Глава III от ЗОС на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС,  във връзка с обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.4326.8101, попадащ в улица в кв. "Горна баня“.

 

Заповед № СОА22-РД40-109/25.07.2022 г. на кмета на Столична община

02.08.2022