Столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов” се включи в проект на "Мероприятие за местната общност"

На 19 април 2019 г. в столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов” беше проведено петото "Мероприятие за местната общност", организирано в рамките на Проект "Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион" (New Generation Skills). Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програма "Дунав" и е насочен към насърчаване на предприемчивостта и самоинициативността на младите хора на възраст между 15 и 29 години. Постигнатите резултати до този момент включват: създадена Лаборатория за иновации, осигуряваща постоянен достъп на млади хора за придобиване на нови умения и компетенции; проведени множество обучения на ученици и студенти; организирани събития и онлайн кампании с обучителен характер, както и представяне на идеите и целите на проекта сред младите хора. Бенефициенти по проекта от българска страна са Столична община и Асоциация за развитие на София. 

На меропиятието бяха поканени г-н Виктор Кирков  от „Спортс Мениджмънт България”, социален предприемач и спортен мениджър, създател на "Отбор на надеждата" и г-жа Миряна Маламин-Сирийски – програмен директор на Фондация „Светът на Мария”,  за да споделят своите вдъхновяващи професии и истории пред учениците. 

В рамките на презентатацията „Тайните на добротворчеството“ г-н Кирков разказа за надеждата и промяната, за силата на футбола и любовта, за ОТБОРА НА НАДЕЖДАТА. Сподели също, че според него „Светът, в който живеем, е такъв, какъвто заслужаваме да бъде и че добротворчеството е онази сила, която е в състояние да трансформира всяка пустиня в райска градина и да осмисли всеки един човешки живот“. 

Г-жа Миряна Маламин-Сирийски представи опита на Фондация „Светът на Мария“ и различните форми на социалните услуги, които Фондацията предлага за хора в неравностойно положение, давайки пример за професионализъм, човечност и висока гражданска позиция. 

Провеждането на събитието беше съчетано със седмицата на Професиите отблизо, която е част от Програмата за кариерно развитие на училището. 

 

23.04.2019