Столичният общински съвет утвърди Календара на културните събития на Столична община за 2022 година

Столичният общински съвет утвърди днес Календара на културните събития на Столична община за 2022 г., структуриран в разделите „Стратегически събития“, „Значими събития“, „Лятна програма“, „Открити сцени – логистична и/ или финансова подкрепа“, “Събития на столичните райони“ и „Събития на Столична община“.

В раздел "Стратегически събития" са включени 10 традиционни инициативи, в раздел "Значими събития" присъстват 40 събития. За първи път в Календара ще бъдат реализирани седем инициативи, част от които са реализирали предходните си издания с подкрепата на Програма „Култура“ и са привлекли вниманието на публиката. Това са: "Мелба – международен фестивал за дизайн в София. Пето юбилейно издание", "Международен поетичен фестивал "Софийските метафори", Фестивал „София Камералия“, "Музикални вторници", "Реките на София", Фестивал „Културама“, „Музейко в града“: „Интерактивно арт- и научно шоу за светлината“.

Специални приоритети на Календара за 2022 г. са разширяване на публиките със специален фокус привличане на юношеска и младежка аудитория, развитие на професионалните компетенции и насърчаване на изявата на младите творци и развитие на професионалистите и мениджърите в сферата на културата. Акцентът върху изявите на открито отново ще насърчава срещите на творците с публиките в периодите, в които е най-безопасно събирането на хора на едно място.

Остават отворени сесиите за кандидатстване за раздели:

- „Събития на Столична община“ – заявления за включване на събития се подават през цялата година;

- „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития се приемат от 1 до 31 март 2022 г.;

- „Лятна програма” – заявления за включване на събития се приемат от 1 март до 1 април 2022 г.;

- За включване на изложби в „Галерии на открито“ – предложения се подават през цялата година;

- За включване в Програмата на „Амфитеатър с полифункционална сцена – парк НДК“ – заявления се подават през цялата година, минимум един месец преди реализацията на събитието, но не по-късно от 10-о число на предходния месец.

Условията и документите за кандидатстване по тези раздели са публикувани на: https://kultura.sofia.bg/calendar/section-60-content.html.

24.02.2022