Столичният общински съвет прие План-сметката за чистотата на София за 2021 г.

С 24% се увеличават площите за миене през 2021 г. 

 

Столичният общински съвет прие План-сметката за 2021 г., която включва всички дейности по събиране и обезвреждане на отпадъци, лятното и зимно почистване на улици и публични площи, рекултивация на затворените депа и др. В нея е предвидено увеличение на средствата за почистване, увеличаване на площите и кратността на измиването на улици и тротоари, увеличаване на количествата битови отпадъци, които ще бъдат събрани и транспортирани за оползотворяване, при това без да се променя размерът на такса битови отпадъци за граждани и фирми. За поредна година тя ще е 1,6 промила върху данъчната оценка за жилищните имоти на гражданите и 10 промила върху отчетната стойност за предприятията.

Какви са реалните ползи от приетия документ:

  • С 24% се увеличава площта на улици и обществени места, които ще бъдат измивани през следващата година. Така общата им площ достига 95 495 дка.
  • 6 млн. лв. повече средства за събиране на битовите отпадъци, при 11% увеличение на количествата, които ще бъдат събрани.
  • 3,2 млн. лв повече за почистване на улици и тротоари, което включва 24% увеличение на площите, предвидени за измиване и почистване през 2021 г.
  • 1,7 млн. лв. повече за третиране на увеличените количества битови отпадъци.
  • 435 хил. лв. повече за контрол на дейностите, извършвани от фирмите по чистотата.

Столична община задължи фирмите, които отговарят за почистването, да работят с изцяло нова техника с най-високия екологичен стандарт ЕВРО 6, както и да осигурят малка техника за чистене на тротоари и улици с електрическо или хибридно задвижване. За предотвратяване на нерегламентираното горене на гуми в договорите на почистващите фирми е предвидено и събирането на излезли от употреба гуми, оставени на публични площи.

Размерът на такса битови отпадъци за поредна година остава непроменен, като с по-добра събираемост се залага увеличение от 3,2 млн. лв. на План-сметката за чистота.

Таксата за недвижими имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятията се запазва в размер на 1,6‰върху данъчната оценка. Непроменен остава и размерът на таксата за нежилищните имоти на предприятията – 10‰ върху отчетната стойност.

17.12.2020