Столичният общински съвет прие първата актуализация на бюджета на София

 

Столичният общински съвет прие актуализацията на бюджета на Столична община на заседание на 30 април 2020 г.

"Настоящата първа актуализация на бюджета е по-скоро оптимистична с планиран спад на приходите на годишна база в размер на 23.4 млн. лв." – каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Съгласно Закона за публичните финанси Столична община е длъжна да се придържа към балансирано бюджетно салдо. "С настоящата актуализация предлагам и намаление на разходите със същия размер като намалението на приходите" – посочи също столичният кмет.

"В актуализацията са заложени:

• Спад от 12,1 млн. лв. на данъчните приходи. В това число – намаление на данъка от възмездно придобиване с  8 млн. лв., с 3,5 млн. лв. на данъка върху превозните средства, с 600 хил. лв. – на туристическия данък.
• 11,3 млн. лв. е заложеното намаление на приходите от такси и други приходи. Най-съществен спад очакваме от таксата за детски градини и ясли – 3,9 млн. лв., 2,6 млн. лв. по-малко от такса „битови отпадъци“, 1,4 млн. лв. спад от таксите за ползване на тротоарно право и пазари, 1,4 млн. лв. по-малко приходи от наеми и продажба на услуги и стоки и 2 млн. лв. по-малко от таксите за технически услуги.
• С 12,8 млн. лв. намаляват текущите разходи и с 13,3 млн. лв. – средствата в Инвестиционната програма.

Общото намаление на Капиталовата програма спрямо вече гласуваната на този етап е малко под 3%. Подчертавам, че това е консервативна прогноза за намаление на този етап от развитие  на кризата.

С тази актуализация запазваме всички планирани средства за стратегическите приоритети:  метрото, транспортните връзки от вътрешния ринг, връзките с "Околовръстния път", строителството на нови детски градини и ясли, средствата за чистота, инвестициите в общински болници и ДКЦ-та, както и издръжката на социалните услуги. 

Въпросите очаквано обаче не са за това, което запазваме, а за проектите, чието изпълнение ще забавим. Подчертавам, забавим, защото не се отказваме от нито един проект. Всички проекти в Капиталовата програма, които заложихме и приехме в началото на годината, са проекти на Столична община, за които имаме общо разбиране, че са важни и необходими. В Капиталовата програма няма проекти на Фандъкова или на един или друг районен кмет – това са проектите на София,  по които и аз, и екипът ми сме работили повече от година, а за някои от тях и доста повече.

Специално подчертавам такива са и проектите за основен ремонт на ул. „Народно хоро“ и на банята в "Горна баня". Ако изобщо някой може да каже, че това са негови проекти, мисля, че аз имам най-голямо право, защото лично съм възложила и съм защитавала и двата. Казвам го предварително, защото вече прочетох обвиненията за „политическа саморазправа“ с кметове на райони, които не са от ГЕРБ" – каза Фандъкова.

"Общото намаление на средствата за инфраструктурни обекти от Капиталовата програма на този етап е 7,3 млн. лв. Не се отказваме  от нито един обект" – каза кметът на София. По думите ѝ "единствено изтегляме времето, в което ще стартират, и то според актуалното състояние на процедурите. (Тази година ще завършим само проектирането на Чепинско шосе, транспортния тунел на НДК, локални платна на ССТ и на улици в м. „Къро“, където също продължават процедури по отчуждаване).

С 3,2 млн. лв. се намаляват средствата за нови обекти за оползотворяване на отпадъци – от  центъра за биомаса, завод за преработка на едрогабаритни отпадъци и рекултивацията на „Суходол“.

С 1,9 млн. лв. намаляват средства за ремонт на градски градини и паркове. Реконструкциите на парка „Заимов“ и градината „Св. Георги“ отлагаме за 2021 г.

Заложените средства за разширяване на Централния гробищен парк намаляват с 400 хил. лв. Със средствата, които се запазват, вече се започва разширението.

На този етап се отчита сериозен спад на приходите от градския транспорт – както заради намалената продажба на билети и карти, така и заради неработещите зони за платено паркиране. По предварителни оценки до средата на май ще са необходими 9,5 млн. лв., с които да осигурим функционирането на градския транспорт. На този етап ще покрием тези средства от заложените в бюджета 135,5 млн. лв., а при следващата оценка на бюджета сме готови да осигурим и допълнително финансиране.

Сериозен спад се отчита и в приходите на общинските лечебни заведения, както заради допълнителните разходи за лечение на пациенти с COVID-19, така и заради намалената дейност. Затова предвиждаме предоставяне на заеми за заведенията за доболнична помощ в размер на 1 млн. лв., което беше подкрепено от всички вас.

Градският транспорт и здравеопазването са две от сферите, за които в средата на годината, на база реалните загуби, ще предложим решение, с което да гарантираме както заплатите на всички работещи, така и да не позволим трупането на задължения.

Благодарение на всички Вас приехме първи пакет от мерки за подпомагане на културния сектор в София и на малкия и среден бизнес. Това са правилни решения, които обаче „струват“ средства на общинския бюджет, но подпомагат реалния бизнес.  Подготвяме и втори пакет от мерки, който включва компенсации за неработещата „синя“ и „зелена“ зона за хората със служебен абонамент и винетни стикери. Това също ще доведе до по-малко приходи в сектора."

 

 

30.04.2020