Столичният общински съвет прие няколко решения от голямо значение за повишаване качеството на културния живот в града

Столичният общински съвет прие на заседанието си на 26-ти юли 2018 г. няколко решения от изключително голямо значение за повишаване качеството на културния живот в столицата. Беше приета промяна в Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти, с която се предвижда организации и хора, които организират културни събития, да имат възможност да наемат имоти от Столична община на половин цена от пазарната стойност. Това е установена практика за образователните институции и във връзка със стимулиране на културния сектор и развитието на културните практики в града ни беше важно тази промяна в Наредбата да стане реалност.

С Решение на Столичния общински съвет бе учредена стипендия „С усилия към звездите” за подкрепа на млади български артисти съвместно с фондация „Културни перспективи”. Целта на тези стипендии е ежегодно да бъдат откривани и подкрепяни талантливи млади български артисти. Предвижда се кандидатстването за първото издание на стипендията да се проведе през настоящата година, а обявяването на резултатите – на 1 ноември 2018 г. Стипендията, осигурена от страна на Столична община, ще бъде една от петте такива и ще представлява финансова помощ в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за растеж и личностно развитие и подпомагане на реализацията на личен проект, с който участникът е кандидатствал в конкурса.

Предстои да бъде обявен прием на заявления за включване на културни събития в разделите „Стратегически събития” и „Значими събития” в Календара на културните събития на Столична община за 2019 г. Предложения ще се приемат от 1 октомври до 1 ноември 2018 г.

Тази година срокът за подаване на проекти за сесията на Столична програма „Култура” ще бъде от 10 септември до 10 октомври 2018 г.  

 

27.07.2018