Столичният общински съвет прие Бюджета на София за 2021 година

Фандъкова: Бюджетът на града за тази година е фокусиран върху краткосрочното постигане на три стратегически цели
 

Столичният общински съвет прие Бюджета на София за 2021 г. на редовно заседание днес.

"Бюджетът на София за тази година е фокусиран върху краткосрочното постигане на три стратегически за София цели:

  • Изграждане на стратегическата инфраструктура на София и работа в кварталите;
  • Нови детски градини и места за децата от 3 до 6 години до края на мандата;
  • Подобряване на качеството на въздуха и екологичен градски транспорт."

Това каза пред съветниците кметът на София Йорданка Фандъкова.

В своето изказване пред съветниците Фандъкова посочи също:

„В последната една година преживяхме големи промени. Пандемията промени много от всекидневните дейности, които изграждат живота на града ни. Тя нанесе огромни щети на цели сектори от икономиката ни и промени икономическата активност. За всички нас това е огромно предизвикателство с една ключова цел – да работим така, че да подпомагаме излизането от икономическата криза и да използваме средствата на Столична община така, че развитието на София да продължи.

Основният механизъм за това е бюджетът.

Общият размер на Бюджет 2021 на Столична община е 1 891 454 501 лв. 63% от бюджета са осигурени от местните приходи, а делегираните от държавата дейности са 37% от бюджета ни.

Размерът на Капиталовата програма е 511 703 200 лв., от които 296 млн. лв. са осигурените средства от европейски програми, които ще бъдат инвестирани в София.

Този бюджет на София е фокусиран върху краткосрочното постигане на 3 стратегически за София цели:

  • Изграждане на стратегическата инфраструктура на София и работа в кварталите;
  • Нови детски градини и места за децата от 3 до 6 години до края на мандата;
  • Подобряване на качеството на въздуха и екологичен градски транспорт;


ПЪРВАТА ЦЕЛ е изграждане на стратегическата инфраструктура на София. Общият обем на инвестициите е 140 млн. лв., с които можем да гарантираме:

  • изграждането на нови булеварди, които са част от вътрешните рингове и връзките с "Околовръстния път";
  • основни ремонти на ключови трасета, които подобряват градската свързаност;
  • продължаване на ремонтите в кварталите, за които увеличаваме средствата на предкризисните нива.

С изграждането на бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“, „Източна тангента“, бул. „Ломско шосе“ и  ул. „Опълченска“, които са част от градските рингове, изграждаме новата транспортна инфраструктура на София. Моята цел е в следващите няколко години тези обекти да са завършени, което ще промени напълно начина на придвижване в София, ще намали както транзитния трафик, така и вредните емисии от транспорта. Тези обекти, както и всички, които са част от инвестиционния заем, за които се изготвят проекти, са част от стратегическата инфраструктура, която ще отвори нови възможности за развитието на София.

В бюджета залагаме и ключови основни ремонти и реконструкции. Това са бул. „Първа българска армия“, ул. „Кукуш“, тунелът на "Люлин" на бул. „Царица Йоана“ заедно с трамвайния път и нови улици в „Малинова долина“ и „Младост“. Завършваме проектирането и избираме изпълнител за основен ремонт на трамвайното трасе по бул. „Стамболийски“, заложили сме и изграждане на кръгово на бул. „Св. Кл. Охридски“ и бул. „Андрей Ляпчев“.

Най-голямата реконструкция, която започваме, е на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“ – от Съдебната палата до „Княжево“ – 31,6 млн. лв. за 2021 г., осигурени по Програма „Региони в растеж“. Този проект ще даде бърза връзка на гъсто населени квартали и нов линеен парк по бул. „Македония“. По предложение на групата „Патриоти за София“ осигуряваме допълнително 1 млн. лв. за основни ремонти на контактно-кабелна мрежа.

50 млн. лв. са средствата за ремонти в кварталите и пътна безопасност. През 2020 г. намалихме тези средства със 7 млн. лв., които сега връщаме в бюджета. И през миналата година, въпреки намалените приходи, и през тази гарантираме 10 млн. лв., които се предоставят директно на кметовете на райони за ремонти на квартални улици, тротоари и оформяне на паркинги. Останалите средства се инвестират в ремонти също в координация с кметовете на райони. През тази година сме заложили и ремонти на две по-големи квартални улици като част от инвестиционната ни програма – ул. „Николай Коперник“ в „Слатина“ и ул. „Народно хоро“ в „Овча купел“.

Започваме и изпълнението на първата част от проекта за изграждане на канализация с европейски средства по Програма „Околна среда“, в която са включени районите „Витоша“, „Връбница“, „Лозенец“, „Овча купел“, „Сердика“ и „Банкя“.

Общите средства са 30,1 млн. лв., като 10 млн. лв. от тях са осигурените от държавата за изграждане на връзката между водопровода на язовир „Искър“ и Рилския водопровод. Тази нова връзка ще е част от стратегическата инфраструктура на София, тъй като ще осигурява водоснабдяване от различни източници.

Стартираме и проучвателните дейности за свързване на яз. „Огняново“ с водопроводната мрежа на София, с което да осигурим алтернативен източник на водоснабдяване в дългосрочна перспектива. Тези средства също са осигурени от държавата за София.


ВТОРАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, която осигуряваме с бюджета, е строителство на нови детски градини и ясли, с което да осигурим места за децата от 3- до 6-годишна възраст в рамките на следващите 3 години. Общият размер на средства е 65,7 млн. лв. за изграждане, разширение и основни ремонти на детски градини, ясли и училища.

45 са конкретните обекти за нови сгради и разширения. Очакванията ни са тези обекти, част от които ще завършат догодина, да открием 185 нови групи. Освен за строителство залагаме и 1,6 млн. лв. за проектиране на 16 нови сгради за детски градини, които да включим в строителната програма догодина. 

Над 6 млн. лв. инвестираме в изграждане на нови училищни корпуси и основни ремонти в 7 училища. В 2 от тях изграждаме и нови физкултурни салони (9. Френска езикова гимназия и 100. ОУ в „Сердика“). Тази година започваме проектирането на 2 нови училища – в „Студентски“ и в „Манастирски ливади“ ("Витоша").

1,5 млн. лв. са гарантирани за изграждане на модерни училищни тоалетни по Програмата „София избира“. Екипът на инж. Джоргов заедно с авторите на проекта вече разработват програмата за финансиране и изграждане.


ТРЕТИЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ на бюджет 2021 е подобряване на качеството на въздуха и чистотата в града. Общият размер на капиталовите инвестиции, които директно се отразяват на качеството на въздуха, е 200 млн. лв.

Тази година започва реалното изпълнение на големия проект за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. За тази цел са заложени 12,1 млн. лв. Започнахме и набирането на нови заявления от граждани, които искат да се включат. Вече е в ход монтажът на пилотната фаза от 140 нови отоплителни уреда и имаме вече обратната връзка от гражданите, която е изключително позитивна и окуражителна, и се надяваме това да мотивира повече граждани.

Освен увеличеното миене, което гарантирахме с план-сметката, стартираме и новата Програма за премахване на т.нар. „кални точки“ в кварталите, които са източник на прах и кал, с бюджет 1,4 млн. лв. Интересът на кметовете на райони към нея е много голям и проектите, които вече изпълнихме, показват, че макар и малки, тези проекти решават комплексни проблеми – както със запрашаването, така и с паркирането.

Инвестициите в метро и нов електротранспорт са директни инвестиции в по-чист въздух. Общо 172,5 млн. лв. осигуряваме за довършване на първите участъци от третата линия, нови метровлакове и основен ремонт на стари, както и в доставката на 25 нови трамвая, 82 електробуса и 30 тролея. Средствата за тях са безвъзмездни и защитени по Програма „Околна среда“ с директна цел – подобряване качеството на въздуха. За метрото осигуряваме и 18,6 собствени средства.

Една от моите лични каузи, за която вече имаме развитие, е да гарантирам финансиране за разширенията на метрото към „Подуяне“ и през „Слатина“.

4,6 млн. лв. залагаме за инвестиции в основни градски паркове – изграждане на връзка на район „Люлин“ със Западен парк, довършване на Северен парк и  възстановяване на нови знакови места и алеи от "Борисова градина". 200 000 лв. ще бъдат отделени специално за ремонти на градските чешми.


Планираме и 11,8 млн. лв. в рекултивация на старите депа, както и подготовка на завод за преработка на едрогабаритни отпадъци. Целта ни е да преработваме строителните отпадъци и да получаваме материали, които повторно да се използват в строителството. Вече е в ход и процедурата за избор на изпълнител за инсталацията за производство на енергия от РДФ.

Увеличението на средствата за изграждане и ремонт на улично осветление е един от новите акценти в бюджета. Общият размер на средствата за инвестиции е 6,277 млн. лв., което е с 4,7 млн. лв. повече спрямо актуализирания бюджет за 2020 г., като средствата за поддръжка се запазват.

В година, в която ще продължим да сме изправени пред предизвикателствата на пандемията, залагаме 8 млн. лв. повече за общинското здравеопазване и 16 млн. лв. повече за социални дейности. Това са средства, които се осигуряват през увеличено финансиране от държавния бюджет.

През тази година предвиждаме 1 млн. лв., с които да изградим първата общинска детска поликлиника в район „Възраждане“.

Над 10 млн. лв. са предвидени за разкриването на 9 нови социални услуги в 2 центъра в районите „Витоша“ и „Нови Искър“ и основни ремонти на 8 съществуващи социални услуги.

Над 10 млн. лв. са предвидени за инвестиции в сферата на културата. Ще завършим реставрацията на минералната баня в Банкя и ще започнем реставрацията на банята в „Овча купел“. През тази година София ще има и първия Център за съвременно изкуство в Топлоцентралата на НДК и работим по проекта за ремонт на Театър „София“. Осигуряваме средства за инвестиционните проекти за обновяване на пл. „Света Неделя“, както и програмата за подпомагане на собственици на сгради – паметници на културата.

4,6 млн. лв. са предвидените средства за новия сектор „Дигитализация“.

1,6 млн. лв. са средствата за разширение на системата за видеонаблюдение и за ранно предупреждение при наводнения.

Запознах се с получените от политическите групи и общински съветници предложения за промени в бюджета. Исканията за нови разходи се основават на искане за чувствително увеличение на приходите – от 25,7 млн. лв. до 70 млн. лв.  За съжаление, експертните оценки показват, че нямаме основания за подобен оптимизъм във време, в което държавата и света все още се борят с една от най-сериозните кризи, която от здравна прерастна в икономическа.

За мен лично е важно, че всички искания са за увеличаване на средствата по стратегическите приоритети, които сме определили. Приемам го като категорично потвърждение за моята визия за развитие на града, която софиянци подкрепиха, и се надявам да работим в тази посока. Показателен за това е фактът, че няма нито едно предложение за намаляване на средства в определен сектор. Аз лично бих приела почти всички предложения, но, за съжаление, парите, с които разполагаме са крайно число, а финансовата дисциплина на София, която сме гарантирали, е едно от условията за стабилността и развитието.

Два са секторите, които категорично се нуждаят от повече средства. Първият, това е градският транспорт, който пострада най-тежко през миналата година. Всички знаете, че имаше месеци, в които спадът на пътуванията заради КОВИД, беше над 50 – 60%, достигна и 70%. Въпреки всичко заедно с вас не допуснахме намаляване на интервалите на движение. Това носи и продължава да носи големи загуби. Завишихме средствата спрямо миналата година с 15 млн. лв., но ситуацията продължава да е тежка и развитието на пандемията в следващите месеци ще бъде ключово за сектора. Затова тази тема е отворена и работим по нея, като се надявам заедно да намерим решение и с помощта на държавата.

На второ място – съгласна съм с твърденията, че са нужно повече средства за отчуждаване. И моето предложение ще бъде в рамките на годината, ако имаме добра събираемост и възможност, да ги увеличим допълнително, защото и екипът при арх. Здравков работи много сериозно и има добри резултати.  Залагането на 10 млн. лв. в момента обаче няма да почива на реални приходи и трябва да осигури стратегическите проекти.

За мен е важно да подчертая един успех, които успяхме да постигнем благодарение на работата на главния архитект в последните 4 – 5 години. Това е размерът на дарените имоти, които попадат в улици – през 2020, 2019 и 2018 г. благодарение на даренията спестяваме годишно между 14 и 16 млн. лв., които са реално спестени средства от отчуждаване. Благодарение на промените в ЗУТ, които бяха приети по наше предложение, ще имаме възможност да продължаваме развитието при ограничения финансов ресурс с безспорното участие на инвеститорите. Това ще освободи ресурс за отчуждаване за големите инфраструктурни проекти, училища и детски градини, което безспорно е наша задача.

Наша задача е да намерим решение за обезщетяване на собствениците на реституирани имоти в съществуващите паркове на София. В момента комисията по Екология и „София план“ имат задача да изготвят общата финансова рамка. Предварителните оценки сочат, че става дума за стотици милиони левове, които са непосилни за бюджета на София. Затова е нужно да се изработи механизъм, съвместно с държавата, по които тези терени да бъдат придобити от Столична община от собствениците им по справедлив начин.

Разчитам и на Приватизационния фонд за осигуряване на допълнителни средства за ремонти на училища и детски градини. Призовавам кметовете на райони да са активни не само в исканията, но и в работата.

В Проекта за бюджет ще видите част от предложенията, които дадохте – това са кръговото на бул. „Св. Кл. Охридски“ и бул. „Андрей Ляпчев“, ул. „Народно хоро“, допълнителни средства за ремонти на контактно-кабелна мрежа, на градски чешми и други.

25.02.2021