Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2017 година

На 26 януари 2017г. на редовно заседание на Столичния общински съвет бе приет бюджетът на София за 2017 г. Бюджетът е в размер на 1,325 млрд. лв. и е с 63 млн. лв. повече от миналогодишния, а капиталовата програма е 435 млн. лв.

Благодаря на общинските съветници от различни политически сили, които подкрепиха бюджета – ГЕРБ, РБ, Глас народен, партия Зелените, Патриоти за София и Д21. Благодарна съм и за всички предложения от граждани, кметове на райони и политически групи. Част от предложенията включихме в инвестиционната програма, каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

В последното си изследване Института за пазарна икономика подчерта, че София е успяла да излезе много бързо от икономическата криза и да привлича инвеститори, благодарение и на стабилната си данъчна политика, на строгата финансова дисциплина и на приоритетите, в които общината избра да инвестира, посочи също кмета. През последните години се работи последователно за внедряване на устойчиви политики в секторите транспорт, енергийна ефективност на сградите, преработка и управление на отпадъците, както и възстановяване и изграждане на нови паркове.

В бюджета са увеличени средствата за ремонти и изграждане на квартални улици на 36,3 млн.лв. Двойно са увеличени средствата за облагородяване на междублокови пространства – от 4 на 8 млн. лв. за 2017г.

Продължава изграждането на нови детски градини и ремонти на училища, където ще бъдат инвестиране 43 млн. лв. Започва и програма за ремонт, енергийна ефективност и обновяване на дворовете на 24 училища и детски градини. Предвидени са допълнително 426 хил. лв. за разширение на системата за видеонаблюдение.

Средствата за спорт също се увеличават, като са заложени целево 200 хил. лв. за изграждане на фитнеси на открито.

Средства за ремонти и закупуване на нова апаратура за общински болници и ДКЦ-а са – общо 1,3 млн. лв. Увеличаваме с 300 хил. лв. средствата за програмата „Асистент за независим живот“. За общинските театри средствата се увеличават с 565 хил. лв. Общо 3,5 млн. лв. са капиталови инвестиции в сферата на културата.

27.01.2017