Столичният общински съвет одобри механизма за реакция при замърсяване на въздуха

Столичният общински съвет одобри механизма с действия за реакция на Столична община в случай на реални или прогнозни превишения на фини прахови частици в атмосферата. Мерките се въвеждат незабавно, тъй като за утре, 26 януари, се очаква превишение на нивата на ФПЧ10.

Механизмът е една от над стоте мерки, заложени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на СО, одобрена през месец май 2017 година.

В механизма са адресирани различни варианти на превишения на емисиите на ФПЧ, като се предлага въвеждане на съответен набор от мерки: (допълнително) увеличаване на миенето, оросяването и механизираното метене на улиците при подходящи атмосферни условия; сезиране на органите на СДВР за извънредни проверки за техническа изправност на МПС; провеждане на извънредни проверки на Столичния инспекторат и РИОСВ на пунктовете за вторични суровини и автосервизите; обособяване на буферни зони за паркиране в десните ленти на централни входни артерии в близост до спирки на градски транспорт; ограничаване на навлизането в зони и карета от централна градска част; ограничаване на паркирането в части от синя и зелена зони; въвеждане на целодневна карта за всички линии на масовия градски транспорт – Зелен билет на цена от 1 лв.

Предвид очакваните превишения на нивата на ФПЧ10 за 26 януари Столична община призовава жителите и гостите на София да ограничат движението на личните си автомобили и да използват градски транспорт, както и призовава домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление. Възлага се на СДВР да започне извънредни проверки на автомобилите за нивата на вредните емисии. Столичният инспекторат, съвместно с РИОСВ, ще направи извънредни проверки на пунктове за вторични суровини и автосервизи за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

25.01.2018