Столичният кмет Йорданка Фандъкова и генералният директор Борина Андрю на световноизвестното архитектурно бюро „Вилмот“ посетиха изграждащия се в момента линеен парк по продължение на бул. „Македония“

Столичният кмет Йорданка Фандъкова и генералният директор на световноизвестното архитектурно бюро Борина Андрю посетиха изграждащия се в момента линеен парк по продължение на бул. „Македония“. Архитектурно бюро „Вилмот“ е автор на идейния проект за облагородяване на пространството покрай трамвайния път между пл. „Македония“ и пл. "Руски паметник" и превръщането му в линеен парк.

„Винаги е хубаво, когато виждаш как се реализират идеите и как те претворяват отделни градски пространства. За мен най-важното в този проект е да върнем пешеходците, децата, младите хора, влюбените на това красиво място. С трансформацията на пространството в линеен парк, която се случва в момента, тази цел, сигурна съм, че ще бъде изпълнена“. Това коментира след посещението на строителния обект Борина Андрю.

Към момента по-голямата част от строително-ремонтните дейности, свързани с изграждането на новия линейния парк, са извършени. Изцяло са подменени трамвайните релси  с нови и са направени проби на контактната мрежа и релсовия път. Пространството около релсите е затревено. Изградени са нови пешеходни алеи и велоалея, както и кътовете за отдих. Монтирани са спирковите навеси и е изпълнена хоризонтална маркировка. Цялата растителност в парка вече е засадена, в това число над 180 дървета, 13 000 храсти и повече от 5000 цветя, като за поддръжката ѝ е изградена изцяло нова поливна система. Монтирана е и по-голямата част от парковата мебел, вкл. пейки, кошчета и алейни осветителни тела.

В края на миналата седмица Столична община получи разрешение от НИНКН за извършване на строително-ремонтни дейности за площта от 650 кв. м, която е разположена в края на линейния парк и е паметник на културата, попадайки в обхвата на "Руски паметник". Същите ще бъдат финансирани от общинския бюджет. С изграждане и на тази последна част от линейния парк ще бъде завършен цялостният проект за трансформация на градското пространство между пл. „Македония“ и "Руски паметник".

Изграждането на новия линеен парк с  изключение на площта, паметник на културата, и част от "Руски паметник", се реализира от Столична община по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

01.06.2022