Столичният инспекторат извърши съвместни проверки

Съвместни екипи на сектор "Контрол по замърсяване от строителство" от Столичен инспекторат  и от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" извършиха проверки на строителни обекти. Проверките обхванаха строителни обекти на територията на Столична община.  Целта на инспекцията е спазването на разпоредбите за безопасни и здравословни условия на труд, както и Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Проверени са шест строителни обекта. Съставен е акт за административно нарушение на обект, разположен на бул. "Цариградско шосе".  Техническият ръководител на обекта получи акт за това, че е дапуснал натрупване и разпиляване на отпадъци от строителни материали извън границите на обекта.

23.08.2016