"Столичен автотранспорт" обявява процедура за закупуване на 22 новопроизведени автобуса на природен газ

Превозните средства трябва да бъдат 12-метрови, нископодови и с осигурена климатизация. Оферти ще се приемат до 12 март. Финансирането е осигурено от ЕИБ и е на стойност 8.6 милиона лева. 

В момента има избран изпълнител и за производство и доставка на   60 газови автобуса, 12-метрови, нископодови и с осигурена климатизация.  

Двигателите на всички автобуси, които се закупуват от "Столичен автотранспорт", отговарят на най-високия екологичен стандарт в света – Евро 6.

С тези нови автобуси дружеството и Столичната община работят за подобряване качеството на атмосферния въздух,  достъпността на превозните средства и  повишаване на привлекателността и качеството на градската среда. Автобусният парк се обновява в  изпълнение на „Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столичната община 2016 – 2018 година“.

01.02.2018