Столични възпитатели повишават квалификацията си с 18-месечен курс

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова получи благодарствено писмо от помощник-възпитатели от детските градини, включени в обучителна програма за получаване на III степен на професионална квалификация „помощник-възпитател“. Обучението се провежда от ЦПО „Просперитет 21. век“.

В курса са включени 70 помощник-възпитатели от столични детски градини, а обучението се заплаща от Столичната община. В рамките на 18 месеца помощник-възпитателите ще повишават квалификацията си в базата на 7. ДГ „Детелина“ в район „Триадица“. Курсът се води от преподаватели на СУ „Свети Климент Охридски“ и директори с I професионална квалификационна степен. Длъжностните характеристики на помощник-възпитатели с III степен на професионална квалификация позволява в периода на отпуски да заместват детските учители. Преди пет години се проведе първото подобно обучение. Половината от преминалите курса продължиха образованието си в Шуменския университет. Предстои и сформирането на нова група за обучение.

07.01.2019