Столичната общината партньор на ЕК в „Лагер за иновации – Innovation Camp 2017”

Представители на екологичното направление на Столичната община, заедно със зам.-кметът Йоана Христова, взеха участие в провелия се през изминалия уикенд „Лагер за иновации - Innovation Camp 2017“, посветен на иновациите в управлението и повишаването на достъпа на граждани при формулиране на ефективни решения за устойчиво развитие.

Събитието беше реализирано в партньорство между Софийска община, Министерски съвет и Главна дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. 

Целта на форума беше да събере на едно място представители на държавната и местната власти, НПО- сектора, университетите и бизнеса от страната и чужбина, които работейки заедно в смесени екипи, да предложат различни иновативни решения по предварително зададени съществуващи казуси. “Предизвикателствата“в отделните групи бяха представени от вицепремиера Малина Крумова, зам.-кмета на СО Йоана Христова и Брор Сомелин от ЕК. Заданието на екологичния проект, “поръчано“ от столичния заместник-кмет по екология, беше свързано с повишаване на прозрачността и диалога при разработване и въвеждане на инициативи, в областта на околната среда на гр. София.

„Прозрачността е от изключително значение за екипа на Софийска община и комуникацията на голяма част от екологичените теми е сериозно предизвикателство, предвид значението най-актуалните екологични теми. Отворени сме към всякакви иновативни, но работещи предложения, които биха подобрили ефективността на предлаганите от нас мерки за подобряване на околната среда в София. Точно поради тази причина, заданието, което поставих на единия екип, е свързано с разработване на комуникационна алтернатива, която да предоставя по-голяма достъпност на гражданите и представителите на НПО сектора и така да увеличи ефективността от т.нар. „обществени обсъждания“, подчерта зам.-кметът Христова.

Идеите, изработени в рамките на двата дни, бяха представени на заключителна церемония в неделя привечер. Екологичният екип представи интегрирана динамична платформа за онлайн и офлайн комуникация, която да се управлява от самостоятелен екип и да се фокусира изцяло върху диалога с гражданите. Според предложението, комуникацията трябва да включва повече разяснителни кампании, срещи с експерти по отделни теми, възможности за обмен на добри граждански идеи и международни практики, както и система за модериране на колективни решения.

„Искам да благодаря за работата на участниците в групите. Решенията им са наистина новаторски. За мен е важно работата по проектите да продължи, така че да бъдат тествани отделните елементи в тях и онези, които се окажат успеши, да бъдат включени в комуникацията ни с гражданите“, категорична беше по време на закриването на „Лагера за иновации“ зам.-кметът по екоплогия Йоана Христова.

Повече за Лагера за иновации, можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/

 

14.03.2017