Столичната община закупува две електрически лекотоварни камиончета за работа в градските паркове

 

Столичната община ще закупи две електрически лекотоварни камиончета за работа в градските паркове и градини. Електрическите камиончета не отделят замърсяващи газове, което подобрява качеството на въздуха.

С тях ще се извършват дейности в паркове и градини на София като събирането и извозването на зелени отпадъци, доставката на дървесна и храстова растителност, инструменти при засаждане.

Новите електрически камиончета ще заменят двата стари дизелови автомобила, използвани досега.

Двете камиончета се финансират по проект от Националния доверителен екофонд, по който Столичната община получава безвъзмездно 30 000 лева, а 90 000 лв. са от общинския бюджет с решение на Столичния общински съвет.

В момента Общинското предприятие „Градски паркове и градини“ разполага с три електрически камиончета и с тях извършва дейности в парка на НДК, "Борисовата градина" и др.

23.01.2020