Столичната община внедрява система за производство на „зелена“ енергия и „умни“ комунални услуги в 76. ДГ „Сърничка“

Проектите са  част от Програмата „Пясъчник за иновации“ и се изпълняват в най-голямата детска градина в България – № 76. "Сърничка",  в ж.к. "Младост IV".

Днес кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-кметът Генчо Керезов посетиха детското заведение, за да проверят изпълнението на проекта.

„Стартирахме два пилотни проекта от нашата инициатива „Пясъчник за иновации“. Решихме, че ще инвестираме в иновативни проекти, които да тестват и да валидират решения, които могат  да подобряват градската среда. Точно както един инвестиционен фонд инвестира в различни компании с цел да се развиват и търсят капиталова възращаемост, ние възприехме същия модел на работа, само че търсим висок обществен ефект“. Това каза зам.-кметът Генчо Керезов по време на проверката. Първият проект създава "умни" комунални услуги и оптимизиране на разходите. Насочен е към повишаване на енергийна ефективност и включва производство на „зелена“ енергия за собствено потребление и дистанционен енергиен мониторинг, т.нар. „умни“ комунални услуги. Проектът цели да покаже как детските градини могат сами да произвеждат екологично чиста енергия, т.нар. „зелена“ енергия от слънцето, за задоволяване на собствените си нужди от енергия и да контролират разходите си за електроенергия и вода дистанционно.

"В  момента на покрива се монтират соларни панели, като това ще даде възможност на детската градина да произвежда електрическа  енергия за собствени нужди. С новата фотоволтаична система детската градина  ще може да си произвежда по екологичен начин до 30% от необходимата електроенергия, с което ще спестява до 15 хиляди киловатчаса годишно. Очакваното намаляване на емисиите СО2 възлиза на 11,97 тона годишно.  Само от спестените средства  инвестицията би следвало да  се изплати за около 8 години." Посочи още зам.-кметът Генчо Керезов. Проектът се изпълнява от "Енергомонитор България" в сътрудничество с "ЧЕЗ Електро България".

В 20-те групи на детската градина се монтират устройства, които измерват и показват качеството на въздуха. Устройството има индикатори за относителната влажност на въздуха, въглеродния диоксид и за наличието на фини прахови частици. Електронното „канарче,“ което компанията "Зек Инжинеринг" е разработила,  ще помага както на учителите и помощник-възпитателите като им подава информация за състоянието на въздуха в спалните и занималните, така и за изграждането на навици и отношение към околната среда  на децата.

"В контекста на климатичните промени, "Зелената сделка" и Плана за устойчивост става все по-наложително да се търсят решения за децентрализирано производство на енергия, както и потребителите да се превърнат в активни участници. Конкретните проекти, които реализираме и които сме реализирали дотук, свързани с производството на "зелена" енергия, дават началото на Столична община по тази толкова важна задача" – каза кметът Фандъкова. Тя припомни, че "до този момент на територията на Столичната община има монтирани соларни панели на 19 детски градини и 2 училища, а в 7 сгради има монтирани термопомпи, които също произвеждат енергия от възобновяеми енергийни източници. Много е важно цялото общество да имаме тази цел, за да можем да вървим към по-екологичен начин на живот. Това са интегрирани комплексни проекти, които имат ефект както върху възпитанието на децата, така и в борбата с климатичните промени, защото каквито и големи цели и амбиции да имаме, ако те не се случват тук – на място, в градовете, в детските градини, училищата – те просто няма да се реализират" – посочи още столичният кмет. Според Фандъкова  възможностите в Плана за устойчивост са големи и се надява Народното събрание да излъчи работещо правителство, което да има амбицията да защити възможностите на България, и градовете и регионите да се възползват от средствата, насочени към производство на "зелена" енергия.    


21.07.2021