Столичната община въвежда мобилна станция за измерване качеството на въздуха

"От днес започнаха 72-часавите тестове за новата мобилна станция за качеството на въздуха. Мобилната станция е на Столична община и ще измерва компонентите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух." Това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева.

Данните ще се отчитат в реално време, а станцията ще работи 24 часа.

Първите 7-часови проби ще се извършат в кв. “Павлово“ в базата на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, а от другата седмица станцията ще бъде позиционирана в район „Панчарево“. След това тя ще бъде предадена на Столичната община за измерване в различни райони, като първи ще е „Красна поляна“, съобщи също Билева.

"Данните ще могат да се проследят от гражданите на сайта https://air.sofia.bg/. По този начин допълваме инструментариума, който имаме за измерване показателите за качеството на атмосферния въздух и с тази мобилна станция" – каза също Десислава Билева, зам.-кмет по екология.

Провеждането на 72-часовите функционални тестове се извършва с цел установяване на безпроблемната работа на станцията. След което ще бъде извършено окончателното въвеждане в експлоатация на автоматичната измервателна станция.

През 2020 г. за всичките 6 автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40µg/m3) за показател ФПЧ10. Очакваме окончателните данни да бъдат публикувани в Годишния бюлетин на ИАОС.

"Това е втора поредна година, (както през 2019 г., а така също и през 2020 г.), през която успяваме да запазим и да продължим положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10" – посочи още Билева.

Данните дори показват, че годишните стойностите за 2020 г., са по-ниски, отколкото през 2019 г., това показват измерванията на Изпълнителната агенция по околна среда, предоставени на Столичната община.

Зам.-кметът по екология съобщи, че е подготвена и новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 (ПКАВ) и документът ще бъде внесен в Столичен общински съвет.

Документът е изготвен в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026” и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Една от новите мерки в Програмата е мобилната станция за измерване на въздуха. В нея се предвижда и въвеждането на нискоемисионни зони.

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова в момента Народното събрание разглежда предложенията за промени в Закона за атмосферния въздух, в които се предвижда механизъм, по който общините ще въвеждат реда и контрола по въвеждането на нискоемисионни зони.

Много важно за качеството на въздуха са и непрекъснатите проверки, които организира Столичен инспекторат. Директорът на инспектората инж. Веска Георгиева съобщи, че са идентифицирани източниците на замърсяване.

Екипите на Столичен инспекторат е извършил от началото на годината 292 броя проверки на строителни обекти, както и за начина на отопление и вида на използваното гориво във фургоните за работници. За установени нарушения са съставени 73 акта. Установени са и нарушения при проверки на тежкотоварни автомобили – липса на чергило при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, и са съставени 3 акта.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

10.02.2021