Столичната община уведомява, че търгът за продажба на имот - частна общинска собственост, мансарден обгорял апартамент № 18, находящ се на ул. „Криволак” № 48, район „Лозенец”, ще се проведе на 26.02.2010 г.

Столичната община,

ул."Московска" No 33,

Уведомява, че търгът за продажба на имот - частна общинска собственост, Мансарден обгорял апартамент № 18, находящ се на ул. „Криволак” № 48, вх. ІІ, ет.3, район „Лозенец” със застроена площ 67.84 кв.м. ще се проведе на 26.02.2010 г. от 11.00 часа на ул. “Московска ” № 33, етаж 2, зала 2.

Телефон за информация: 981-35-22 .

23.02.2010