Столичната община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, част от приземен етаж в сградата на 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков” – ж.к.. „Дружба” 2 ч. , район „Искър” за учебно заведение.
Столичната община,
ул."Московска" No 33

 

удължава срока за закупуване на конкурсна документация за публично оповестен конкурс по чл..14 , ал.7 от ЗОС за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, част от приземен етаж в сградата на 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков” – ж.к.. „Дружба” 2 ч. , район „Искър” за учебно заведение.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв./с ДДС/ се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст.208 , всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 09.04.2010 г.

Начална месечна наемна цена - 475.00 лв. месечно /без ДДС/.

Депозитна вноска за участие в конкурса - 400.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 12.04.2010 г. от 10.00 часа на ул. “Париж” № 3 , стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр.София, ул. ”Париж” № 3, ст.208, тел. 981 35 22 , 9377 304.

 

26.03.2010