Столичната община ще стартира Програма „Културно наследство” за възстановяване на сгради, недвижими културни ценности

"Тази година ще стартираме пилотно Програма „Културно наследство” на Столична община. С нея ще бъдат подпомогнати проекти за извършване на необходимите дейности по опазване, реставрация, консервация на сгради, недвижими културни ценности." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на Програмата заедно с главния архитект на София Здравко Здравков, зам.-кмета доц. д-р Тодор Чобанов, председателите на постоянните комисии към Столичния общински съвет Силвия Христова, председател на комисията по устройство на територията, и Малина Едрева, председател на комисията по култура, образование, наука и културно многообразие.

На представянето присъства и кметът на район "Възраждане" Савина Савова.

По думите на кмета Фандъкова "Съхраняването и опазването на културно-историческото наследство в града е много важен приоритет за мен и моя екип. Историята на София от различните периоди е огромно богатство, което трябва да съхраняваме и предаваме на поколенията. На територията на София има 1400 недвижими културни ценности от различни епохи, като близо 60% са в центъра на града. До момента в централна градска част са възстановени 118 сгради със статут на единична културна ценност."

През 2015 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество с 3-ти район на Париж – „Маре“ и район „Възраждане“, който работи активно със собствениците на частни имоти – сгради паметници на културата, и досега са възстановени 42 частни стари сгради. В момента се провеждат процедури по консервация и реставрация на още 13 сгради паметници на културата в район „Възраждане“.

Програма „Културно наследство” на Столична община, която предстои да бъде обсъдена и разгледана от СОС, предвижда да могат да кандидатстват всички собственици на сгради, представляващи недвижими културни ценности от категориите „национално значение“, „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ на територията на Столична община.

По Програмата се предоставя проект, изготвен по всички правила за конкретната сграда, недвижима културна ценност. Предоставя се и последващ авторски надзор при изпълнение на дейностите.

Срещу тази помощ собствениците на сгради поемат ангажиментите да извършат предвидените в инвестиционните проекти дейности в тригодишен срок от влизане в сила на разрешението за строеж, като ако не изпълнят задължението си, следва да възстановят изразходваните от общината средства.

Предвижда се сформиране на Програмен съвет и приемане на Критериите за кандидатстване.

Презентация на Програмата (изтегли PREZI, PDF)

Фотограф: Гео Калев

 

 

08.04.2019