Столичната община ще стартира кампания за намаляване на хранителните отпадъци

Тази пролет Столична община планира да реализира кампания за намаляване на хранителните отпадъци в домакинствата. Въпреки, че морфологията на отпадъците отчита понижаване на отпадъците от домакинствата през пролетта и лятото, пролетта консумацията на плодове и зеленчуци традиционно се увеличава.

Кампанията на СО ще бъде насочена в няколко посоки – повишаване на планирането при пазаруване, правилно съхранение на стоките, готвене от останали в хладилника продукти. Специален акцент в кампанията ще бъде поставен върху значението на отделянето на хранителните отпадъци от опаковките им преди да бъдат изхвърлени в контейнерите за отпадъци, така че да не се възпрепятства по-нататъшното рециклиране на пластмасата и стъклото. Кампанията ще повиши информираността и за пътя на хранителните отпадъци, които попадат в Инсталацията за биологично третиране на отпадъците на СО.

Кампанията се реализира в рамките на проект TRiFOCAL London (Transforming City FOod hAbits for Life), с координатор организация „Resource London“, създадена в партньорство между WRAP и LWARB - заедно с Groundwork London. TRiFOCAL се финансира от програма LIFE на Европейския съюз, проект номер LIFE15 / GIE / UK / 000867. За България, партньори по кампанията на Столична община, са БИЛЛА – България и Фондация „Кредо Бонум“.

За да предадат своя опит и с цел финализиране на детайлите по кампанията, представители на LWARB посетиха Столичната община, където се срещнаха с експерти от Дирекция „Управление на отпадъците“. 

 

 

08.03.2018