Столичната община ще раздава безплатен компост в центъра на София

Изнесен пункт за раздаване на компост на граждани ще бъде разкрит на 12 и 13 май, между 10:00 и 13:00 часа, пред централния вход на Националния стадион „В. Левски“. Инициативата е част от кампанията на Столична община за раздаване на до 10 кг безплатен компост на всички граждани, заплатили такса „битови отпадъци“ и поради това, за да получат своя компост, гражданите ще трябва да представят на място самата квитаниция за заплатената такса за 2017 или 2018 г.

Компостът се произвежда от преработката на био- и зелени градски отпадъци в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ на Завода за третиране на отпадъците на Столична община. Той е естествен обогатител на почвата, който задържа влагата и помага по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества от растенията.

През 2017 г. е раздаден безплатно на граждани 20,57 т  висококачествен компост, а за 2015 г. и 2016 г. количеството е общо над 21 т.

Припомняме, че през 2014 г. беше въведена в експлоатация инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, която се състои от Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци и Инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Общият капацитет на инсталацията е 44 000 тона/годишно. С изградените инсталации от отпадъци произвеждаме ресурси – ел. енергия и компост. През 2017 г.  в компостиращите инсталации за хранителни и зелени отпадъци отчитаме:

  • Преработени са 13 927 т зелени  и 8558 т хранителни биоотпадъци
  •  8 876 тона произведен компост
  • 20,57 т. раздаден компост на граждани
  • 70 000,49 лв. приходи от продажба на компост
  • 2109 MWh проиведена електрическа енергия.

 

11.05.2018