Столичната община ще предупреждава за опасност от природни бедствия през мобилно приложение

Столичната община ще ползва опита на Берлин в изграждането на система за предупреждение и оповестяване на гражданите по различни информационни канали за бедствия и аварии, причинени от природни сили или човешка дейност. Екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ посети Берлин по покана на държавния изследователски институт за информационни и комуникационни технологии Fraunhofer FOKUS. На служителите бе демонстрирана системата KATWARN, която, най-общо казано, представлява система за предупреждение на населението и информация, намираща се под държавна власт, за предстоящи природни явления (бури, земетресения, мълнии, градушки и др.), както и за пожари, наводнения, затворени големи търговски обекти или улици и булеварди.

KATWARN е мултиканална система, която може да разпространява предупредителни съобщения по множество различни начини и съответно да информира хора например чрез sms, имейл, приложение KATWARN-APP, рекламни дигитални пана, социални мрежи, бордови компютър на автомобил и др.

Системата успешно работи в държави като Германия и Австрия (около 100 регионални корпорации на общинско, окръжно и федерално ниво). Големи промишлени комбинати, полицейски управления, химически заводи и пристанища използват тази система като затворена корпоративна предупредителна система. Членовете на Европейската комисия също имат свалено приложение и от тази година се възползват от услугите ѝ.

„Приоритет на Столична община е гарантиране на сигурността на гражданите и гостите на столицата, както и грижата за населението при бедствия, аварии и кризи" – каза Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Имаме уверението, че TURMsolution GmbH – дъщерна компания на института, ще предостави системата KATWARN на Столична община за тестване на работна версия на системата.

23.08.2019