Столичната община ще повиши качеството на социалните си услуги със средства от ОПРЧР

"Това е поредната стъпка за привличане на чужд опит, за да можем да гарантираме по-добро качество на услугите за възрастните хора и хората с увреждания", коментира зам.-кметът на София Албена Атанасова.

Заместник-министърът на МТСП Зорница Русинова и заместник-кметът на Столичната община Албена Атанасова подписаха договор по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за финансиране на проекта "Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столичната община".

Проектът е на стойност 200 000 лева и ще се реализира в партньорство с холандската фондация "Де Пасарел". По него се предвижда да се въведе специфична система за мониторинг на качеството на всички социални услуги на територията на Столичната община. Целта е да се стимулира организационното и професионалното развитие на доставчиците на социални услуги в София, за да могат да предлагат по-ефективни услуги, съобразени с потребностите на нуждаещите се.

"С този проект ще можем да използваме опита от Холандия, както и да споделим нашия опит с холандските партньори от "Де Пасарел"", коментира зам.-министър Русинова. "В момента в България има регистрирани около 2400 доставчици на социални услуги, като има почти цялостно покритие за всички видове услуги на територията на цялата страна", допълни тя. "Голямото предизвикателство пред нас е как да направим тези услуги по-качествени и ефективни за потребителите и от гледна точка на използването на държавния ресурс за тяхното финансиране", каза Русинова.

"Това е поредната стъпка за привличане на чужд опит, за да можем да гарантираме по-добро качество на услугите за възрастните хора и хората с увреждания", коментира зам.-кметът на София Албена Атанасова. Тя изрази надежда, че подобни проекти ще има и в останалите общини.

Проектът се реализира по схемата "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Стойността на схемата е 20 млн. лв.

По нея могат да кандидатстват общини, неправителствени организации и работодатели, като имат възможност да обменят добри практики с партньори от други страни - членки на Европейския съюз. На този етап се финансират 94 проекта.

05.10.2017