Столичната община ще кандидатства по ОП „Региони в растеж“ за реставрация и адаптация на второто крило на сградата на Централна минерална баня откъм ул. „Сердика“ и ул. „Искър“

Целта е сградата да бъде съхранена, а Регионалният исторически музей да получи допълнителна площ за разполагане на богатата си колекция, съдържаща над 120 хиляди експоната.  

Идейният проект за реставрация и адаптация на второто крило на сградата  на Централна минерална баня в музей „Българският ХХ век“ е на арх. Станислав Константинов.  

Зам.-кметът Тодор Чобанов  припомни, че сградата на Централната минерална баня е изградена между 1906 и 1912 година и е със статут на архитектурно-художествена недвижима културна ценност от национално значение. 

Сградата функционира като баня до 1986 година, когато е затворена поради липса на интерес към  услугата  от страна на столичани.  През 2013 – 2014 година Столичната община изпълнява проект на „Адаптация на общинската минерална баня за музей на София“, като финансирането на проекта се осъществи  по ОП „Регионално развитие“.  Чрез изпълнението на проекта  се съхранява, реставрира и адаптира по-голямата част от сградата. Над 70 хиляди човека ежегодно посещават  Регионалният исторически музей – София.    

„Второто крило е в тежко състояние и се нуждае от реставрация и консервация“ – посочи още Чобанов.

Предвижда се изграждане на съвременен модерен музей – културен център, в който да се  представи близкото минало на страната през ХХ век.  Част от новите пространства ще бъдат използвани за допълване и обогатяване на постоянната експозиция на музея с темите за развитието на архитектурата и градоустройството,  за борбите за национално обединение на България, за спасяването на българските евреи и други. Ще бъдат отворени и две многофункционални зали за театрални и музикални представления.

"Старите сгради могат и трябва да добият нови функции – каза арх. Константинов. – В новата част наблягаме на функциите, които са свързани със социалния живот на хората. Ще бъдат обособени: Център с образователни програми и ателиета за деца.  В сутерена ще има и модерни депа за съхранение и ателиета за реставрация." 

"Специална зала ще бъде посветена на извора" – посочи още арх. Константинов. В подпокривните пространства ще има зали за съвременни изложби и инсталации .

В сградата ще се обособи и мемориал на авторите на сградата – Фридрих Грюнангер, Петко Момчилов и Харалампи Тачев.

Музеят е първата сграда в София, която се отоплява с геотермални помпи. Предвижда се в новата част също да се използва топлината на  минералната вода за отопление.

 

 

 

02.11.2018