Столичната община ще финансира проекти, свързани с подобряване на комуникацията между родители и учители в детските градини

"Столичната община ще финансира проекти, свързани с подобряване на комуникацията между родители и учители в детските градини. За целта ще бъде отворена специална програма, по която ще могат да кандидатстват столичните детски градини." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на представянето на резултатите от  пилотния проект  „Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини“. Проектът е реализиран в  Детска градина „София“ в район „Надежда“. "Недоверието се преодолява само с повече общуване, опознаване и диалог" – посочи още столичният кмет и подчерта, че най-важното за нея са инвестициите в учителите, в тяхната квалификация и в подобряване на комуникацията с родителите.

Проектът „Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини“ се реализира по инициатива на кмета на район „Надежда“ Димитър Димов и цели да подобри  работата в детската градина и да възстанови доверието и комуникацията  „родители – учители”. Ръководител и организатор на проекта е Ани Владимирова, специалист Психология и Педагогика, а в проучването са  работили проф. Йоана Янкулова,  катедра  „Социална, трудова и педагогическа психология“ в СУ „Св. Климент Охридски”  и Александра Петрова, детски психолог. В  рамките на инициативата е проведено психологическо проучване сред родителите и децата  в избрани втора, трета и четвърта градинска възрастова група.

Екипът е оценил  познавателния, емоционалния и поведенчески ресурс на децата, личностната и професионалната кондиция на учителите и непедагогическия  персонал. Проучването дава препоръки към родителите и учителите за подобряване на комуникацията и взаимодействието им във възпитателния процес на децата. Една от препоръките на психолозите е да се замества времето на игра с електронни устройства и гледане на телевизия с активно взаимодействие в семейството и развитие на познавателните потребности. Според тях е нужно повече говорене у дома за емоциите, за вълненията и настроенията на децата и родителите. Това е от огромно значение за емоционалната интелигентност на децата, а развитието на емоционална зрялост и способност за емпатия са от изключителна важност за превенция на агресията. Според екипа, направил проучването, децата нямат добра подготовка за реакция в критични и рискови ситуации, а развитието на социална компетентност  и зрялост е в основата на превенцията на злоупотребите и инцидентите с деца. Учителите имат нужда от периодични тренинги и обучения за придобиване на повече практически методи за работа с децата и отработване на собствените си емоции, констатират още психолозите.

 

22.05.2018