Столичната община събира елхите разделно

Столичният инспекторат е създал организация за разделно събиране на естествените елхи. Целта е те да не се смесват с останалите битови отпадъци и от тях да се произведе компост. Гражданите трябва да ги поставят до сивите метални контейнери за битови отпадъци. Оттам те се извозват до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. След преработване от тях се получава компост, който се използва за наторяване в паркове и градини. Инициативата се провежда за шеста  поредна година.
В крайградските райони: "Кремиковци" (с. Челопечене и с. Яна), "Панчарево" (с. Лозен) и "Връбница" има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят зелени отпадъци, включително  и естествени елхи.

Припомняме, че естествените елхи, които са с корени, могат да бъдат засадени в междублокови пространства,  градинки и дворове.

05.01.2021