Столичната община продължава подмяната на стари отоплителни уреди с нови екологични устройства

Столична община продължава по график поетапната подмяна на старите отоплителни печки на твърдо гориво с нови екологични устройства. Подмяната се извършва по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Проектът обхваща всички райони на територията на Столична община. До сега общината е подписала общо 4 900 договора с одобрените кандидати по проекта, като желаещите домакинства да кандидатстват имат възможност да го направят и в момента.

Към този период най-голям е броят на заявените нови отоплителни устройства на пелети и климатици, а общо 350 домакинства са избрали отоплителни устройства на природен газ.

Днес бе извършен монтаж на отоплително устройство на пелети в район "Подуяне", ж.к. „Левски“. В район "Подуяне" са монтирани общо 17 нови отоплителни устройства на пелети, а до края на годината по график, изготвен в изпълнение на договор с изпълнител, ще бъдат монтирани 75 нови устройства на домакинства.

Монтират се екологични устройства и в районите "Сердика", "Слатина", "Студентски" и "Триадица", като за една седмица са инсталирани 38 нови пелетни устройства.

В рамките на проекта се провеждат и информационни дни, на които желаещите могат да се запознаят с проекта.

Днес, 28.10.2021 г., информационен ден се провежда в район "Сердика", кв. „Бенковски“ бул. "Лазар Михайлов" 65, пред магазин "Фреш маркет” от 13:00 до 15:30 ч.

На 29.10.2021 г. ще се проведе в район "Връбница", кв. "Модерно предградие", бул. „Европа“ 20 – читалище "Кирил и Методий" от 13:00 до 15:30 ч.

Важно условие за осъществяване на подмяната на старите отоплителни устройства е домакинствата да са изградили отоплителната си инсталация преди монтажа на новото устройство.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят като подадат заявление в районната администрация. Необходимо е лицето да е собственик на имота, да използва отоплителен уред на твърдо гориво и да е заплатил своите местни данъци.

 

 

28.10.2021