Столичната община посрещна форум по проект „Обединени градове за интелигентен растеж“

В периода 12 – 13 март 2019 г. Столична община беше домакин на Общо събрание по проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together), финансиран от Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Събитието се проведе съвместно с партньорския консорциум, като участие в двудневния форум взеха над 90 политически представители и експерти от шест общински администрации – Лион (Франция), Мюнхен (Германия), Виена (Австрия), Сантяго де Компостела (Испания), Венеция (Италия) и София. На Общото събрание присъстваха и представители на столични районни администрации, местни и международни заинтересовани страни: Австрийски институт по технологии, Асоциация „Енергийни градове“, Фраунхофер институт, Немски институт по Стандартизация, Фонда за устойчиво градско развитие, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Основните акценти на работната среща бяха свързани с напредъка по изпълнението на проекта, както и с прилаганите интелигентни мерки за енергийно обновяване на сгради, инсталиране на възобновяеми енергийни източници и развитие на електромобилността в градовете Лион, Мюнхен и Виена.

Мероприятието приключи с работни сесии, в рамките на които бяха представени и обсъдени тестваните „смарт“ решения в Лион, Виена и Мюнхен, както и възможния трансфер на тези решения в град София.

21.03.2019