Столичната община обновява с европейски средства 3 столични училища

Столичната община обновява с европейски средства 3 столични училища: 28. СУ „Алеко Константинов“ в район „Красна поляна“, 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ в район „Сердика“ и 1. СУ „Пенчо Славейков“ в район „Оборище“.

По време на строителните дейности в трите училища ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност и ще бъде изградена достъпна среда. Проектите включват ремонт на инсталациите и на покрива и поставяне на нови мълниезащитни инсталации, както и облагородяване на дворовете на училищата. Като част от цялата модернизация на учебната база се предвижда и монтаж на ново оборудване и обзавеждане за трите училища.

Столичната община кандидатства за европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община“. Общата стойност на проектното предложение е 7 448 842 лева с ДДС, като безвъзмездната финансова помощ е 6 505 969 лева, а собственият принос за реализация на проектите е  942 873 лева.

23.01.2020