Столичната община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в партерните етажи на администратимните сгради на Столична община , представляващи места за разполагане на 4 бр. кафе-машини.
Столичната община
ул."Московска" No 33
обявява публично оповестен конкурс по чл..14 , ал.7 от ЗОС
 

за: отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в партерните етажи на администратимните сгради на Столична община, представляващи места за разполагане на 4 бр. кафе-машини.

1. ул.”Московска” №33 - партер;
2. ул.”Париж” №1 - партер;
3. ул.”Париж” №3 - партер;
4. ул.”Париж” №5 - партер.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. /с ДДС/ се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул. ”Париж № 3, ст. 208, всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 08.07.2010 г.

Начална конкурсна наемна цена - 55.00 лв./месечно без ДДС за позиция, вкл. разходи за ел.енергия и вода/

Депозитна вноска за участие в конкурса е 50.00 лв. за позиция.

Конкурсът ще се проведе на 09.07.2010 г. от 10.00 часа на ул. “Париж” № 3, стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр.София ул.”Париж” № 3, ст. 208, тел.: 981 35 22 , 9377 304

 

08.06.2010