Столичната община е първата, която сформира доброволно формирование

Темата за доброволните формирования е ключова част от сигурността и превенцията, а това са ключови приоритети за нашите градове, общини.

Столичната община е първата, която сформира доброволно формирование. В
момента то наброява 67 души. Създадохме специално аварийно-спасително звено
от 25 души, което с решение на Столичен общински съвет е част от дирекция
"Аварийна помощ и превенция". В него участват 25 души. За развитието на
доброволното формирование са важни обучението за реакция при кризи и
оборудването. Това каза днес в рамките на конференция "Доброволните
формирования - от цел към реалност" организирана от Фондация "Ханс Зайдел" и
ГД Пожарна безопасност и защита на населението, на която присъстваха
министъра на вътрешните работи Валентин Радев, Цветан Цветанов, гл.комисар
Николай Николов, Благой Станчев, парламентарен секретар на Националното
сдружение на общините в България, Цветан Цветанов, председател на
Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 
Кметът благодари за благодари за получената като дарение техника в рамките
на сътрудничество с Конфедерация Швейцария. Едни от основните участия на
доброволците на Столична община са погасяването на големите пожари,
възникнали на територията на парк "Витоша" - местността "Бистришко бранище".

Столична община чрез дирекция "Аварийна помощ и превенция" изгради полигон с
модулни площадки за обучение и реакция при природни бедствия, аварии и
катастрофи. Полигонът разполага с единствената по рода си вибрационна
площадка и още 5 други, оборудвани за различни кризисни ситуации, както и с
две учебни зали. Направена е програма и вече са преминали обучения няколко
училища.

 

19.07.2017