Столичната община, доставчици на социални услуги и граждански организации подготвят споразумение за сътрудничество в социалната сфера

На 11 май от 12.30 ч. в официалната зала на Столична община, кметът на София – г-жа Йорданка Фандъкова ще даде пресконференция по повод изработено Споразумение за сътрудничество между доставчиците на социални услуги, гражданските организации и Столична община.

Споразумението е разработено съвмество с над двадесет доставчици на социални услуги, граждански организации и експерти на Столична община и е нов етап в развитието и разширяването на обхвата на партньорството с неправителствения сектор. Основната му цел е да се подобрят условията за развитие на местната политика в Столицата с оглед повишаване качеството на социалните услуги при спазване принципите на прозрачност и публичност.

Споразумението предвижда повече дейности по наблюдение и оценка на резултата от работата на услугите, доказателства за качество и ефект върху потребителя, както от страна на общината, така и от страна на доставчиците и същевременно ще насърчава иновативните практики и подходи в социалната политика.

10.05.2017