СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" за 2018 г.
Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столичната програма „Култура“ за 2018 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения, за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 5 и ал. 6 от Правилата за работа на Столичната програма „Култура”, са публикувани на https://kultura.sofia.bg/currentNews-28-.html
03.11.2017