Столична община – Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. ”Емилиян Станев" до ул. „Борис Велчев“, р-н “Триадица“

 

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост, са издадени 4 броя Заповеди №№ СОА19-РД40-90/22.07.2019 г., СОА19-РД40-91/22.07.2019 г., СОА19-РД40-92/22.07.2019 г. и СОА19-РД40-93/22.07.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване във връзка с реализацията на обект: "Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. ”Емилиян Станев" до ул. „Борис Велчев“, р-н “Триадица“.

СОА19-РД40-90/22.07.2019 г. СОА19-РД40-91/22.07.2019 г.
СОА19-РД40-92/22.07.2019 г. СОА19-РД40-93/22.07.2019 г.

 

31.07.2019