Столична община – Заповеди за отчуждаване на имоти, попадащи в улица, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен”, район "Надежда"

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 26 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Надежда”, по плана на гр. София, попадащи в улица, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен”, район „Надежда”, гр. София.
 

СОА19-РД40-51/16.05.2019 г. СОА19-РД40-64/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-52/16.05.2019 г. СОА19-РД40-65/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-53/16.05.2019 г. СОА19-РД40-66/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-54/16.05.2019 г. СОА19-РД40-67/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-55/16.05.2019 г. СОА19-РД40-68/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-56/16.05.2019 г. СОА19-РД40-69/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-57/16.05.2019 г. СОА19-РД40-70/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-58/16.05.2019 г. СОА19-РД40-71/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-59/16.05.2019 г. СОА19-РД40-72/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-60/16.05.2019 г. СОА19-РД40-73/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-61/16.05.2019 г. СОА19-РД40-74/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-62/16.05.2019 г. СОА19-РД40-75/16.05.2019 г.
СОА19-РД40-63/16.05.2019 г. СОА19-РД40-76/16.05.2019 г.
23.05.2019