Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, район „Лозенец“, град София"

Публикувано на 20.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-23/18.03.2020 г. на кмета на Столична община за поправка на допусната явна фактическа грешка в  Заповед № СОА20-РД40-11/02.03.2020 г.


На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, район „Лозенец“, град София“.

Заповед № СОА20-РД40-4/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-5/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-6/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-7/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-8/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-9/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-10/26.02.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-11/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-12/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-13/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-14/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-15/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-16/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-17/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-18/02.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-19/10.03.2020 г.

 

13.03.2020