Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от бул. „Черни връх” до ул. „Емилиян Станев”, м. „Кръстова вада", район "Триадица"

 

На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 14 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от бул. „Черни връх” до ул. „Емилиян Станев”, м. „Кръстова вада”, район "Триадица", както следва:

Заповед № СОА20-РД40-83/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-84/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-85/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-87/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-88/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-89/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-90/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-91/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-92/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-93/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-94/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-95/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-96/30.09.2020 г.
Заповед № СОА20-РД40-97/30.09.2020 г.

15.10.2020