Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие” и вътрешноквартална ВиК мрежа“, район „Връбница“

 

На основание на чл. 25, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект:„Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие” и вътрешноквартална ВиК мрежа“, район „Връбница“.

Заповед № СОА20-РД40-20/13.03.2020 г.

Заповед № СОА19-РД40-21/13.03.2020 г.

Заповед № СОА19-РД40-22/13.03.2020 г.

20.03.2020