Столична община – Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване във връзка с реализацията на обект: ”Улица “Стефан Дичев“ от о.т. 88 през о.т. 308 до о.т. 310, м. “Кръстова вада“, р-н “Триадица“

 

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 7 броя заповеди №№ СОА19-РД40-83/10.07.2019 г., СОА19-РД40-84/10.07.2019 г., СОА19-РД40-85/10.07.2019 г., СОА19-РД40-86/10.07.2019 г., СОА19-РД40-87/10.07.2019 г., СОА19-РД40-88/10.07.2019 г. и СОА19-РД40-89/10.07.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване във връзка с реализацията на обект:  ”Улица “Стефан Дичев“ от о.т. 88 през о.т. 308 до о.т. 310, м. “Кръстова вада“, р-н “Триадица“.

 

СОА19-РД40-83/10.07.2019 г. СОА19-РД40-87/10.07.2019 г.
СОА19-РД40-84/10.07.2019 г. СОА19-РД40-88/10.07.2019 г.
СОА19-РД40-85/10.07.2019 г. СОА19-РД40-89/10.07.2019 г.
СОА19-РД40-86/10.07.2019 г.  

 

17.07.2019