Столична община – заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на бул. “Тодор Каблешков“ в участъка от ул. "Луи Айер“ до ул. “Емилиян Станев“ – поетапно, р-н "Триадица"

 

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост, са издадени 20 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на бул. “Тодор Каблешков“ в участъка от ул. "Луи Айер“ до ул. “Емилиян Станев“ – поетапно.

СОА19-РД40-142/10.09.2019 г.   СОА19-РД40-152/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-143/10.09.2019 г. СОА19-РД40-153/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-144/10.09.2019 г.  СОА19-РД40-154/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-145/10.09.2019 г. СОА19-РД40-155/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-146/10.09.2019 г. СОА19-РД40-156/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-147/10.09.2019 г. СОА19-РД40-157/10.09.2019 г.
СОА19-РД40-148/10.09.2019 г. СОА19-РД40-158/11.09.2019 г.
СОА19-РД40-149/10.09.2019 г. СОА19-РД40-159/11.09.2019 г.
СОА19-РД40-150/10.09.2019 г. СОА19-РД40-160/11.09.2019 г.
СОА19-РД40-151/10.09.2019 г. СОА19-РД40-161/11.09.2019 г.

 

24.09.2019