Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства

 

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

За периода от 24.03.2021 г. – до 02.04.2021 г., ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от следните райони:

  • район „Възраждане“;
  • район „Изгрев“;
  • район „Искър“;
  • район „Оборище“;
  • район „Средец“;
  • район „Илинден“;
  • район „Студентски“;
  • район „Триадица“.

 

Подписването ще бъде в Дом на културата „Средец“, ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“, от 8:30 ч. до 18:30 ч.

 

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:

  1. копие от документа за собственост на имота;
  2. копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, които се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

 

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки:  

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

 

Актуална информация за проекта може да се получи на специализирания телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

 

 

24.03.2021